สนับสนุนช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการช่วยเหลือภาวะโภชนาการนักเรียน โดยมี นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564