ประชุมติดตามปฏิบัติงานที่บ้าน work from home

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. – 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน โดย ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบนโยบายการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอความร่วมมือบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet เพื่อปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชถมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน