ชี้แจงการบันทึกหนังสือราชการ และการลงเวลาปฏิบัติราชการ (Work From Home)

นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการบันทึกหนังสือราชการ และการลงเวลาปฏิบัติราชการ (Work From Home) ออนไลน์ให้กับบุคลากรใน สพป.ลำพูน เขต 1  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2564