รดน้ำดำหัวพระเถรานุเถระในจังหวัดลำพูน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นำฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 รดน้ำดำหัวพระเถรานุเถระ ได้แก่ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย และพระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านตอง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 20  เมษายน  2564