เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดน้ำดิบ “OPEN HOUSE”

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดน้ำดิบ “OPEN HOUSE” โดยมีนายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำดิบ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทนิทรรศการที่คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดอีกด้วย ณ โรงเรียนวัดน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน