เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน “OPEN HOUSE”

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน “OPEN HOUSE” โดยมีนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และครูผู้สอนดีเด่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทนิทรรศการที่คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดอีกด้วย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน