ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนวัดช้างค้ำ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เดินทางไปเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมี นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างค้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา และพูดคุยให้โอวาทแนะนำแนวทางในการศึกษาต่อ พร้อมพบปะผู้ปกครองนักเรียน และให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน