ชี้แจงภารกิจในการดำเนินงาน เพื่อทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลัง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงภารกิจในการดำเนินงาน เพื่อทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) โดยมีนายชำเรือง เรืองขำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารบุคคล หัวหน้าคณะจากก.ค.ศ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน