เปิดบ้านวิชาการ”กาดมั่วครัวละอ่อน” ดอยแก้ว

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เดินทางไปเป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการ “กาดมั่วครัวละอ่อน” โดยใช้กระบวนการ Steam Design Process โรงเรียนบ้านดอยแก้ว อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมี นางสีดา นันตาเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน