ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ที่มาฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน 2564 โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมื่อง จ.ลำพูน