พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2563

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการนี้มีรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทาน ดังต่อไปนี้ 1. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 2. นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3. นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 4. นางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5. นางสาวอำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564