ดอยแก้วเกมส์ 64

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านดอยแก้ว “ดอยแก้วเกมส์” ประจำปี 2564 โดยมีนางสีดา นันตาเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านดอยแก้ว อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564