ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานพิธีรับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564