เปิดบ้าน Star Fish โรงเรียนบ้านดอยคำ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธี “เปิดบ้าน Star Fish โรงเรียนบ้านดอยคำ” โดยตัวแทนโค้ช Starfish Academy มาร่วมงาน ”เปิดบ้าน Starfish โรงเรียนบ้านดอยคำ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีการจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ทางโรงเรียนบ้านดอยคำ ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยการนำกระบวนการ Steam Design Process มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ในการนี้ นายสัญญา บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564