“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบาย แนวปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารนอกสถานที่ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้ายไซ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ในการนี้ได้เยี่ยมการสอบอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านห้วยไซ โรงเรียนวัดป่าตึง โรงเรียนวัดสันป่าสัก และโรงเรียนวัดศรีดอนชัย พร้อมกับให้กำลังใจคณะครูฯ มอบของจำเป็นและขนมให้แก่นักเรียน ตลอดจนแนะแนวนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อ โดยมี นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซ และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ