ประชุม conference ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน 2/2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมี การแจ้งข้อราชการ และแนวทางจัดการศึกษาจาก ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่16 มีนาคม 2564