“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบาย แนวปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารนอกสถานที่ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาปงผาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าเลาสาขา ปงผาง แม่สะแงะ และผาด่าน ตามลำดับ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกับให้กำลังใจคณะครูฯ มอบของจำเป็นและขนมให้แก่นักเรียน ตลอดจนแนะแนวนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อ โดยมี นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ