คัดเลือกข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป. 6 และชั้น ม.3

นายประสิทธ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันพันธ์ 2564