กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน ภายในงานมีพิธีมอบธงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พิธีมอบป้าย “สพป.ลำพูน เขต 1 สุจริต” พิธีประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนจำนวน 72 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 13 คน บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 33 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564