MOU ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 21 หน่วยงาน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน และนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564