ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อชี้แจง/มอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งการติดตาม ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินการแล้วนั้น พร้อมเน้นย้ำผู้บริหารในการแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย