++ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อเสื้อที่ระลึก “ลำพูนเกมส์”