ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมด้วยคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและสิ่งของ ให้แก่เด็กชายกฤตนัย สุติวัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง ที่ประสบอัคคีภัย เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ฯลฯ หรือเงินช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว ได้ที่ ชื่อบัญชี Ms.Aongkin no sername มารดา ธนาคารกสิกร สาขา ลำพูน เลขที่ 401-2-49857-3