ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม เก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.ลำพูน เขต 1 รับมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม เก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายนิติกร โกงแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอยคำ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เด็กชายนิติกร โกงแก้ว เก็บเงินได้จำนวน 10,000 บาท ของนายจิรศักดิ์ แสงมณี ได้ที่ร้านขายของในหมู่บ้าน พบกระเป๋าเงินตกบนพื้น จึงนำส่งให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งนายจิรศักดิ์ แสงมณี เจ้าของเงินได้ชื่นชมตัวเด็กในการทำความดี แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ณ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน