โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ รับบริจาค หลอดไฟ LED Solar Cell

กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์จังหวัดลำพูน ได้แก่ กลุ่ม หริภุญชัย ไบค์เกอร์ ลำพูน ( HPB ) และกลุ่ม หริภุญชัย ไทรอัมพ์ ลำพูน ( HPT ) ได้ร่วมกันนำหลอดไฟ LED Solar cell จำนวน 50 หลอด บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยเหี๊ยะ โดยการส่งมอบให้ที่โรงเรียน บ้านปงแม่ลอบ ตำบล ทาแท่ลอบ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีไฟฟ้าและแสงสว่าง ในการอ่านหนังสือและทำการบ้าน แต่เนื่องจากสถานการณ์โคโรนา 2019 ( COVID 19 ) จึงทำให้ไม่สามารถนำหลอดไฟขึ้นไปบริจาค ณ สถานที่ได้