ประชุม conference ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน 1/2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี การแจ้งข้อราชการจาก ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564