โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน Stand Alone

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และ นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องฯ ร่วมรับชม VDO Conferece จาก สพฐ.(Obec Channel) เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564