โรงเรียนวัดสันทรายรับตรวจการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากโรงพยาบาลบ้านธิ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลบ้านธิเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยมีนายณฐนน สมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันทราย พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ผลการประเมินผ่าน สามารถเปิดเรียนได้