ประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพุน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566