ชี้แจงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน