ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 9 มีนาคม 2566  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย  แป้นน้อย  รอง.ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน