ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน

ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน พบปะคณะกรรมการสมาพันธ์จังหวัดลำพูน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน