แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ สพป ลำพูนเขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ สพป .ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2566