ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และดร. ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน