กีฬาสามัคคีวันสหกรณ์แห่งชาติ 2566

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “กีฬาสามัคคี วันสหกรณ์แห่งชาติ  ประจำปี 2566”  โดยมีนายสันติธร   ยิ้มละมัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดพิธี  และนายสมคิด  ปัญญาแก้ว  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเวียงยอง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2566