++ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน