Sight for Kids2022-2023

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ให้การต้อนรับผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A1 พร้อมคณะจากสโมสรไลออนส์และนักทัศนมาตรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้มาทำการตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ตามโครงการ Sight for Kids2022-2023 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ได้รับการตรวจวัดสายตาจำนวน 373 คน และทางสโมสรไลออนส์ จะได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสายตาต่อไป