ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 1/2566

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566