“เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้มีการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และดร. ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน