ชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน