ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จ.น่าน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และทักษะชีวิต โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล”  มีโรงเรียนทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 เขตพื้นที่การศึกษาใน 16 จังหวัด ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณัฐกุล  รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ณ สนามโรงเรียนต่างๆ ที่ทำการแข่งขัน และได้มอบหมายให้ทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษานิทเศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ณ สนามการแข่งขันต่างๆ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูในสังกัดฯ