สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 และนางปุณยวีร์ รื่นเริง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน