ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองยางไคล อ.แม่ทา จ.ลำพูน และติดตามโครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้กับนักเรียนหลังที่ 2 เด็กหญิงทิพย์วรรณ แสนหงส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566