เตรียมอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น 4 หลักสูตรผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน