“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ในวันที่ 19 มกราคม 2566  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ หมู่ 2 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน