ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครูผู้สอนโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ  และติดตามโครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้กับนักเรียนหลังที่ 3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วาวแวว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ  โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2566