Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง

ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในจัดการแข่งขัน Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง  และสมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน