ค่ายพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนด้านระเบียบวินัย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพทป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านระเบียบวินัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านน้ำย้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และกลุ่มพัฒนาการศึกษาตำบลหนองเจดีย์