++แจ้งประชาสัมพันธ์การทำประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.