แจ้งแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมแจ้งแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยได้แจ้งว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมจัดกิจจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2566 โดยให้สถานศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมและรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565